PTV-plugin WordPressiin

Toteutimme mikkeli.fi projektin yhteydessä RESTful PTV -välipalvelimen, joka muuntaa PTV:stä tulevan datan REST-standardin mukaiseksi. Nykyinen PTV rajapinta ei tarjoa REST-standardin mukaista dataa ulos, joten jouduimme Mikkelin casessa rakentamaan tämän “välipalvelimen” PTV:n ja Kunta APIn väliin. Tämä RESTful PTV -välipalvelin välittää siis kaiken PTV:ssä olevan informaation esim. Kunta APIn käyttöön.

RESTful PTV:tä hyödyntää myös jatkossa WordPressiin toteutettava PTV-plugin (laajennus), joka mahdollistaa PTV:n sisällön tuomisen WordPress sivustoon. Jatkossa plugin tulee hyödyntämään myös PTV:n IN-rajapintaa, jolloin PTV tietojen ylläpito onnistuu WordPressin kautta. PTV -plugin toteutetaan joulukuun 2016 aikana ja se on kunnille ilmainen.

Itse välipalvelin ja wp-laajennus ovat open source tuotteita, joten kunnilla on mahdollisuus asentaa ne itselleen omaan käyttöön, mutta helpommalla pääsee kun käyttää valmista ja testattua kokonaisuutta API-avaimen avulla.

Ensisijaisesti tarjoamme kunnille mahdollisuutta ottaa käyttöön Kunta API, joka on huomattavasti laajempi ja monipuolisempi kokonaisuus. Kunta API sitoo PTV:n ja kunnan omat tietojärjestelmät samaan rajapintaan ja jalostaa tiedot esim. www-sivuston, mobiiliapplikaation jne. käyttöön.

Lisätietoja:

Jere Lauha, p. 044 290 9201 [email protected]